Genel bilgiler

Tanımlar

  Dosya adı Tip Boyut
PDF OSRAM Opto Semiconductors RoHS tanımı Adobe Acrobat 29.3 KB

Yasal çerçeve

  Dosya adı Tip Boyut
PDF Hurdaya ayrılan araçlarla ilgili AB Direktifi 2000/53/EC Adobe Acrobat 134.6 KB
PDF EU-Richtlinie 2000/53/EG über Altfahrzeuge (Almanca) Adobe Acrobat 137.1 KB
PDF Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanım kısıtlamasıyla ilgili AB Direktifi 2002/95/EC Adobe Acrobat 672.5 KB
PDF EU Richtlinie 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (Almanca) Adobe Acrobat 117.0 KB
PDF Atık elektrikli ve elektronik cihazlarla ilgili PE-CONS 3663-02 Direktifi Adobe Acrobat 98.0 KB
PDF PE-CONS 3663-02 Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Almanca) Adobe Acrobat 131.0 KB
PDF Altautoverordnung (Almanca) Adobe Acrobat 52.9 KB
PDF Hurdaya Ayrılan Araçlar Yasası Adobe Acrobat 76.5 KB
PDF Altfahrzeuggesetz (Almanca) Adobe Acrobat 2.7 KB
PDF Belirli tehlikeli maddelerin kullanımına yönelik kısıtlamalarla ilgili AB Direktifi 2003/11/EC Adobe Acrobat 158.0 KB
© 2017, OSRAM GmbH. Tüm hakları saklıdır.