DecaBDE beyannamesi

Avrupa Adalet Divanı, 1 April 2008 tarihinde elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bromlu alev geciktirici niteliğindeki Dekabromodifenileter (DecaBDE) kullanımını yasaklamıştır. DecaBDE, başlangıçta 2002/95/EC Direktifi (RoHS) altında yasaklanmıştır. AB Komisyonu 2005'te, bu maddenin bertaraf edilmesinin o zaman mümkün olmayacağı düşüncesiyle, maddenin plastiklerde kullanılması amacıyla yasağı kaldırmıştır (RoHS Eki: 9a muafiyeti). Polibromlu difenileter (PBDE) grubuna ait madde, plastik muhafazalar gibi elektrikli ve elektronik ekipmanlarda veya elektronik bileşenlerde bulunabilir.

DecaBDE kullanımı, OSRAM Opto Semiconductors'ın RoHS uyumluluğuna yönelik ilkesi doğrultusunda yasal yasaklardan önce ürünlerimizden ve/veya süreçlerimizden kaldırılmıştır.

OSRAM Opto Semiconductors ürünlerinin, homojen maddelerde %0,1'i (ağırlık) aşan konsantrasyonlarda DecaBDE içermediğini beyan ediyoruz.

© 2017, OSRAM GmbH. Tüm hakları saklıdır.