Global Sertifikalar

Çevre korumayla ilgili hedeflerimize istikrarlı biçimde ulaşmak amacıyla; sorumluluk alanları açıkça tanımlanmış bir organizasyon ve sürekli iyileştirme süreçleri için ISO 14001 standardına uygun sistematik bir yönetim sistemi oluşturduk.

Kalite Yönetim Sistemi:

Kalite Yönetim Sistemi:
Genel / ISO 9000

 • 1992 - ISO 9002 sertifikası
 • 1997 - ISO 9001 sertifikası
 • 2002 - EN ISO 9001: 2000 sertifikası
 • 2010 EN ISO 9001 güncellemesi: 2008

Otomotiv / ISO TS 16949

 • 1994 - Ford Q101 sertifikası ve Ford Q1 ödülü
 • 1995 - QS 9000 sertifikası
 • 1997 - QS 9000 sertifikası
 • 1999 - QS 9000 sertifikası
 • 2002 - QS 9000:1998 2. Yarı İletkenler Eki dahil
 • 2003 - ISO TS 16949:2002
 • 2010 ISO TS 16949 güncellemesi: 2009

DIN EN ISO/IEC 17025:2005

 • 1995 - 2005 tarihleri itibarıyla SQ-1000 uyumlu Güvenilirlik Laboratuvarı
 • 01/2008 tarihi itibarıyla onaylanan "Güvenilirlik Teknikleri Test Laboratuvarı ve Analiz Laboratuvarı"na uygun DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  kayıt no. DAT-P-267/08-00
 • 05/2011 tarihi itibariyle DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (Alman Akreditasyon Kuruluşu) bünyesinde onaylıdır (IES-LM80 metoduna kapsam genişletmeyle birlikte);
  akreditasyon no. D-PL-12130-01
 • 05/2011 tarihi itibarıyla U.S. EPA Onaylı Laboratuvar Sertifikalı Aydınlatma Alt Bileşenleri / ENERGY STAR programı, Kuruluş No. 1110284
© 2017, OSRAM GmbH. Tüm hakları saklıdır.