Kullanım şartları

1. Kapsam

1.1 OSRAM GmbH ve/veya alt kuruluşları ("OSRAM") tarafından sağlanan bu web sitesinin ("OSRAM Web Sitesi") herhangi bir şekilde kullanımı, bu Kullanım Hükümlerine tabidir. Bu Kullanım Hükümleri üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılabilir veya bunlar başka hükümler ve koşullarla, örneğin ürünler ve hizmetlerin satın alınması amacıyla, değiştirilebilir. Bu web sitesinde oturum açılması durumunda veya oturum açmanın gerekli olmadığı durumlarda bu web sitesine erişilmesi ya da bu sitenin kullanılması, bu Kullanım Hükümlerinin o zaman mevcut olan haliyle kabul edildiğini gösterir.

1.2 Kullanıcının OSRAM Web Sitesini işletme müşterisi olarak örneğin, ticari, işsel veya mesleki amaçlarla ya da bir kamu kurum veya kuruluşu adına kullanması kaydıyla 1 - 3 sayılı Alman Medeni Kanunu'nun § 312e. maddesi 1. fıkrası, 1. hükmü geçerli olmaz.


2. Hizmetler

2.1 OSRAM Web Sitesi, görüntülemek veya indirmek üzere spesifik bilgi ve yazılımların yanı sıra duruma göre ilgili belgeleri de içerir.

2.2 OSRAM, istediği zaman kısmen veya tamamen OSRAM Web Sitesinin faaliyetini durdurma hakkını saklı tutar. Internet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereğince OSRAM, OSRAM Web Sitesinin sürekli kullanılabilirliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.


3. Kayıt, Parola

3.1 OSRAM Web Sitesinin bazı sayfaları parola korumalı olabilir. Ticari işlemlerin emniyetini ve güvenliğini korumak amacıyla yalnızca kayıtlı Kullanıcıların bu tür sayfalara erişmesine izin verilir. OSRAM, herhangi bir Kullanıcının kaydını reddetme hakkını saklı tutar.  OSRAM, önceden serbest olarak erişilebilen sayfalar için Kullanıcı kaydı talep etme hakkını saklı tutar. OSRAM, istediği zaman ve gerekçe belirtme yükümlülüğü olmaksızın, Kullanıcı Verilerini (aşağıda belirtilen şekilde) bloke ederek Kullanıcının parola korumalı alana erişme hakkını engelleme hakkını saklı tutar. Bu özellikle aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

Kullanıcının kayıt amacıyla hatalı bilgiler sunması,

Kullanıcının Kullanım Hükümlerini ihlal etmesi veya Kullanıcı Verilerini kullanma konusunda yeterli özeni göstermeyi ihmal etmesi,

Kullanıcının OSRAM Web Sitesine erişme veya bu web sitesini kullanma sırasında tüm geçerli yasaları ihlal etmesi,

Kullanıcının OSRAM Web Sitesini uzun bir süre kullanmaması.

3.2 Kayıt sırasında Kullanıcı doğru bilgiler verecek ve bu tür bilgilerin zamanla değişmesi durumunda fazla gecikmeden bu bilgileri güncelleyecektir (tercihen çevrimiçi olarak). Kullanıcı, e-posta adresinin OSRAM'a sağlanan şekilde her zaman geçerli olduğunu ve kendisiyle iletişim kurulabilecek bir adres olduğunu garanti edecektir.

3.3 Kayıttan sonra Kullanıcıya Kullanıcı Kimliği ve bir paroladan ("Kullanıcı Verileri") oluşan bir erişim kodu sağlanacaktır. İlk erişim sırasında Kullanıcı, OSRAM tarafından sağlanan parolayı yalnızca Kullanıcı tarafından bilinen bir parolayla değiştirecektir. Kullanıcı Verileri, Kullanıcının kendi verilerini görüntülemesini veya değiştirmesini ya da kendi verilerinin işlenmesine yönelik onayı geri çekmesini veya bu onayı vermesini sağlar.

3.4 Kullanıcı, Kullanıcı Verilerine üçüncü taraflarca erişilemeyeceğini garanti edecektir ve kendi Kullanıcı Verileri altında gerçekleştirilen tüm işlemlerden ve diğer etkinliklerden sorumludur. Her çevrimiçi oturumun sonunda Kullanıcı parola korumalı alandaki oturumu kapatacaktır. Üçüncü tarafların Kullanıcı Verilerini kötüye kullandığını fark etmesi durumunda Kullanıcı, fazla gecikmeden yazılı olarak ve uygunsa acil bir e-posta yoluyla OSRAM'ı bu konu hakkında bilgilendirecektir.

3.5 Bölüm 3.4'teki bildirimi aldıktan sonra, OSRAM bu tür Kullanıcı Verileri altında parola korumalı alana erişimi reddedecektir. Kullanıcı tarafından erişim, yalnızca Kullanıcının OSRAM'a başvurması veya yeni kayıt yoluyla gerçekleştirilecektir.

3.6 Silme işleminin sözleşme ilişkilerinin doğru performansını ihlal etmemesi kaydıyla Kullanıcı istediğini zaman kaydını yazılı olarak sonlandırmak isteyebilir. Bu tür bir olayda, bu verilere artık gereksinim olmadığı sürece OSRAM, tüm Kullanıcı Verilerini ve Kullanıcıyla ilgili başka herhangi bir kişisel veriyi silecektir.


4. Bilgi, Yazılım ve Belge Kullanım Hakkı

4.1 Bu OSRAM Web Sitesinde sunulan tüm bilgi, yazılım ve belgelerin kullanımı bu Kullanım Hükümlerine tabidir. Ayrı olarak kabul edilen lisans hükümleri, bu Kullanım Hükümleri üzerinde önceliğe sahiptir.

4.2 Bölüm 5'teki kısıtlamaların hiçbirinin geçerli olmaması kaydıyla OSRAM; OSRAM Web Sitesinde sunulan bilgi, yazılım ve belgeleri, üzerinde anlaşmaya varılan ölçüde kullanma konusunda, ya da eğer herhangi bir anlaşma yoksa, OSRAM tarafından amaçlanan ölçüde kullanma konusunda Kullanıcıya, münhasır olmayan ve transfer edilemeyen bir lisans verir.

4.3 Yazılım, amaç kodunda ücretsiz olarak sunulacaktır. Kaynak kodunun sunulması doğrultusunda hiçbir yükümlülük bulunmamaktadır. Bu, söz konusu yazılıma geçildiğinde lisans koşullarının bu Kullanım Hükümleri üzerinde önceliğe sahip olduğu ve kaynak kodunun sunulmasını talep eden Açık Kaynak yazılımının kaynak kodu için geçerli değildir. Bu tür bir durumda, OSRAM oluşan masrafların ödenmesi karşılığında kaynak kodunu sunacaktır.

4.4 Bilgi, yazılım ve belgeler Kullanıcı tarafından hiçbir zaman herhangi bir üçüncü tarafa dağıtılamaz veya başka herhangi bir şekilde kiralanamaz ya da sunulamaz. Kanunen izin verilmedikçe Kullanıcı yazılım veya belgeleri değiştiremez ya da yazılımı parçalara ayıramaz, yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi uygulayamaz veya yazılımın derlemesini açamaz ya da herhangi bir bölümünü ayıramaz. Kullanıcı, bu Kullanım Hükümlerine uygun olarak daha fazla kullanımı güvenceye almak üzere gerektiğinde yazılımın yedek bir kopyasını çıkarabilir.

4.5 Bilgi, yazılım ve belgeler telif hakkı yasalarının yanı sıra uluslararası telif hakkı antlaşmaları ve fikri mülkiyetle ilgili diğer yasalar ve konvansiyonlarla korunmaktadır. Kullanıcı bu tür yasalara uyacak ve özellikle bilgilerden veya yazılımlardan, belgelerden ya da bunların herhangi bir kopyasından herhangi bir alfasayısal kodu, işareti veya telif hakkı bildirimlerini değiştirmeyecek, gizlemeyecek veya kaldırmayacaktır.

4.6 Alman Telif Hakkı Yasası'nın §§ 69'dan sonra gelen sayfaları bundan etkilenmeyecektir.


5. Fikri Mülkiyet

5.1 Tüm içerikler, bilgiler, fotoğraflar, çizimler, grafikler, adlar, ticari markalar ve logolar da dahil olmak üzere OSRAM Web Sitesinde yer alan tüm materyaller OSRAM GmbH veya lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve telif hakkı, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Materyaller yalnızca ticari olmayan kişisel kullanım içindir. Bu Kullanım Hükümlerinin 4. bölümündeki belirli koşullara bağlı olmaksızın yukarıda açıklandığı gibi OSRAM Web Sitesinin içerikleri OSRAM GmbH şirketinin önceden yazılı izni olmadan değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satılamaz, kiralanamaz, kullanılamaz, bunlara ekleme yapılamaz veya bu içeriklerden başka herhangi bir şekilde yararlanılamaz.

5.2 Yukarıda yer alan hiçbir madde, dolaylı olarak veya başka bir şekilde OSRAM GmbH şirketinin herhangi bir patenti, ticari markası veya başka herhangi bir fikri mülkiyeti için herhangi bir lisans veya kullanım hakkı verme şeklinde yorumlanamaz. Bu maddeler, aynı zamanda yukarıda açıklanan materyallerle ilgili herhangi bir telif hakkını veya diğer hakları kullanmaya yönelik hiçbir lisans ya da hak vermez.

5.3 OSRAM sözcüğü ve cihaz ticari markası, diğer ürün ticari markaları, çizimler ve logolar OSRAM ürünlerini tanımlar ve OSRAM GmbH şirketinin mülkiyetindedir. Son olarak kayıtlar tüm ilgili ülkelerde henüz gerçekleşmemiştir.

5.4 Bu adların ve ticari markaların kullanımı OSRAM GmbH şirketinin açık iznini gerektirir. OSRAM adının referans olarak, örneğin bu web sitesine yönelik bir bağlantı için, kullanılmasına izin verilir. OSRAM GmbH, bu tür bir kullanım için önceden bildirim almalıdır.


6. Kullanıcının Görevleri

6.1 OSRAM Web Sitesine erişim veya bu sitenin kullanımı sırasında Kullanıcı,

diğer kişilere, özellikle azınlıklara, zarar veremez veya onların kişisel haklarını ihlal edemez;

kendi kullanım şekliyle genel ahlakı ihlal edemez;

herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya başka herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal edemez;

Truva Atı olarak adlandırılan bir virüs içeren herhangi bir içeriği veya verilere zarar verebilecek başka herhangi bir programı karşıya yükleyemez;

özellikle köprü bağlantıların veya içeriklerin gizlilik yükümlülüklerini ihlal ettiği veya yasalara aykırı olduğu durumlarda Kullanıcı, yetkisi dahilinde olmayan köprü bağlantıları iletemez, depolayamaz veya yükleyemez;

reklam veya istenmeyen e-posta ("önemsiz posta") ya da virüs, arıza veya benzer materyallere yönelik yanlış uyarıları dağıtamaz; ayrıca Kullanıcı başkalarının herhangi bir şans oyununa, çığ sistemine, zincirleme mektuba, piramit oyununa veya benzer bir etkinliğe katılmaları konusunda ısrarcı davranamaz.

6.2 Kullanıcının bu Kullanım Hükümlerinden doğan herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmesi durumunda OSRAM, istediği zaman OSRAM Web Sitesine erişimi reddedebilir.


7. Köprü Bağlantılar

OSRAM Web Sitesi üçüncü tarafların web sitelerine yönelik köprü bağlantılar içerebilir. OSRAM, bu tür web sayfalarının içeriklerinden sorumlu değildir ve bu tür web siteleri veya içerikleriyle ilgili sunumlar yapmaz ya da bunları kendine aitmiş gibi aktarmaz. OSRAM, bu tür web sayfalarındaki bilgileri kontrol etmez ve burada verilen içeriklerden ve bilgilerden sorumlu değildir. Bu tür web sayfalarının kullanımının riski yalnızca Kullanıcıya aittir.


8. Sorumluluk

8.1 Her türde zarar için yalnızca (1) kasıtlı ve ağır ihmal, (2) sağlığa zarar verme, kişisel yaralanma veya ölüm, (3) teslimat ve kalite garantilerinin üstlenilmesi, (4) kötü amaçlı gizleme ve (5) Ürün Sorumluluğu Yasası'na dayalı iddia durumlarında yasal hükümler uyarınca sorumlu olacağız.  Temel yükümlülük ihlali suçunu icra etmemiz veya hizmet kullanıcısının performans yerine zarar tazminatı talebinde bulunma yetkisinin olması durumunda, sorumluluk genellikle ortaya çıkan öngörülebilir zararların tazminiyle sınırlı olacaktır. Tarafımıza yönelik başka hiçbir tazminat talebinde (örn. dolaylı zararlar) bulunulamaz. Bu hükümler doğrultusunda, temel yükümlülükler şunlara karşılık gelir: sözleşmenin içeriği ve amacı uyarınca müşterinin temel hukuki durumlarını koruyan yükümlülükler; ve sözleşmenin yerine getirilmesini ve müşteri tarafından güven duyulmasını sağlayan yükümlülükler (örn. mutabık kalınan ve mutabık kalınan amaca uygun olan ürünlerin, yine mutabık kalınan özelliklerle zamanında teslim edilmesi. Söz konusu özellikler spesifikasyonlarda; mutabık kalınan amaç da ürün tanımında belirtilmiştir.)

8.2 OSRAM Web Sitesindeki bilgiler, bazı durumlarda (örn. ürün değişikliklerinden dolayı) mevcut olmayabilecek bireysel ürünlerin teknik olanaklarıyla ilgili spesifikasyonlar veya genel açıklamalar içerebilir. Bu nedenle, satın alma sırasında her durumda ürünün gerekli performansı üzerinde mutabık kalınmalıdır.


9. Virüsler

OSRAM Web Sitesini virüslerden korumaya yönelik her türlü çabayı göstermesine karşın OSRAM, web sitesinin virüssüz olduğu konusunda hiçbir garanti veremez. Kullanıcı, kendi koruması için uygun güvenlik önlemleri sağlamak üzere gerekli girişimlerde bulunacak ve herhangi bir bilgi, yazılım veya belge indirmeden önce bir virüs tarayıcı kullanacaktır.


10. İhracat Kontrolleri


Bazı bilgi, yazılım ve belgelerin ihracatı, örneğin doğası veya kullanım amacı ya da son varış yeri gereğince, yetki belgesine tabi olabilir. Kullanıcı, özellikle AB'nin yanı sıra tek tek AB üye devletleri ve ABD'nin bilgi, yazılım ve belgelere yönelik ihracat düzenlemelerine kesinlikle uyacaktır. OSRAM; Alman ve AB ihracat kontrolü listeleri ve ABD Ticaret Kontrol Listesi uyarınca yetki belgesi gerektiren bilgi, yazılım ve belgeleri etiketleyecektir.


11 Veri Gizliliğini Koruma

OSRAM Web Sitesi Kullanıcılarının kişisel verilerini toplamak, kullanmak ve işlemek amacıyla OSRAM, veri gizliliğini ve Internet'te Gizlilik altında mevcut OSRAM veri gizliliğini koruma politikasına yönelik geçerli yasalara uyar.


12. Ek Anlaşmalar, Yargılama Yeri, Geçerli Yasa

12.1 Tüm ek anlaşmaların yazılı olması gerekir.

12.2 Kullanıcının Alman Ticaret Kanunu (Handelsgesetzbuch) hükümleri altında bir tüccar olması durumunda yargılama yeri Münih olacaktır.

12.3 OSRAM Web Sitesinin her bir sayfası OSRAM ve/veya alt kuruluşları tarafından işletilmekte ve yönetilmektedir. Web sitesinin sayfaları, sorumlu şirketin işletme binasının bulunduğu ülkedeki geçerli yasaya uyar. OSRAM, OSRAM Web Sitesinde yer alan söz konusu bilgi, yazılım ve/veya belgelerin bu ülkenin dışındaki konumlardan görüntülenebileceği veya indirilebileceği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcılar, OSRAM Web Sitesine bu ülke dışından erişirlerse geçerli tüm yerel yasalarla uyumluluktan münhasıran sorumlu olacaklardır. Bu tür içeriklerin yasalara aykırı olduğu ülkelerden OSRAM Web Sitesinin bilgi, yazılım ve/veya belgelerine erişim yasaktır.  Bu tür durumlarda ve Kullanıcının OSRAM ile iş ilişkisine girmek istemesi durumunda Kullanıcıdan kendi ülkesindeki OSRAM temsilcisiyle sözleşme yapması istenir.

12.4 Bu Kullanım Hükümleri Alman Yasaları tarafından yönetilecektir. Yargılama yeri Münih olacaktır. 17 Temmuz 1973 tarihli Taşınabilir Malların Uluslararası Satışına dair Alman Yeknesak Kanunu'nun ve 11 Nisan 1980 tarihli Malların Uluslararası Satış Sözleşmelerine dair Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nun (CISG) uygulanması hariç tutulmuştur.

Nisan 2006

© 2017, OSRAM GmbH. Tüm hakları saklıdır.