OSRAM OSTAR Projection Compact
LE BA Q6WM

OSRAM OSTAR Projection 

OSRAM OSTAR® Projection Compact 和 OSRAM OSTAR® Projection Cube
机动灵活:卓越的嵌入式解决方案

特点:

OSRAM OSTAR Projection Compact
LE ATB N7WM

应用:

OSRAM OSTAR Projection Compact
LE × Q9WM
OSRAM OSTAR Projection Compact
LE × Q9WN
OSRAM OSTAR Projection Cube
LCG H9RN
OSRAM OSTAR Projection Cube
LCG H9RM
单模激光器 PL 450B

单模激光器 

单模激光器 PL 450B 和 PL 520

小空间、高功效:智能嵌入式解决方案

特点:
单模激光器 PL 520
应用:
OSRAM OSTAR Projection Compact
LE x Q8WP

OSRAM OSTAR Projection Compact 

OSRAM OSTAR® Projection Compact
经济型尺寸:强大的紧凑型解决方案

特点:
OSRAM OSTAR Projection Compact
LE × Q7WP
应用:
OSRAM OSTAR Projection Power
LE × P1W

OSRAM OSTAR Projection Power 

OSRAM OSTAR Projection Power
更大更亮:令人印象深刻的商务解决方案

特点:
OSRAM OSTAR Projection Power
LE × P2W
应用:

 

OSRAM OSTAR Projection Power
LE × P3W
高功率激光器 PL TB450B

高功率激光器 

多模激光器 PL TB450B 和 PLP 520
专业级功率:成功的商务解决方案

特点:
高功率激光器 PLP 520
应用:
多晶粒封装 PLPM4 450

多晶粒封装 PLPM4 450

专业激光投影仪设计崭新的辉煌前景

特点:
应用: