Osram Ostar Stage LED:舞台用可调白光

欧司朗光电半导体最新推出 Osram Ostar Stage LED,照度高达 4800 万坎德拉/平方米(即 48 Mcd/m²),可调色调范围涵盖冷白到暖白。[...]

适合极端条件的 Osram Displix LED

摇滚演唱会、体育赛事或周边广告等应用中的大型室外显示屏,是欧司朗光电半导体全新多芯片 LED Displix black 和 Displix blackprint 最重要的目标应用领域。[...]

欧司朗光电半导体新推配备扁平玻璃窗的 OSRAM Ostar Stage LED

全新 OSRAM Ostar Stage LED 的外形更扁平,其极窄光束和极高亮度是提供紧凑型聚光的基石。[...]

Displix LED 专用于室外显示屏和视频墙

显示面板、视频墙和交通标志都将受益于欧司朗光电半导体的 Displix black 和 Displix blackprint LED。[...]